Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
http://bip.szkolagorki.pl

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
publiczna
771-10-75-059
łódzkie
łódzki wschodni
Tuszyn
Górki Duże
ul. Jutroszewska 17
95-080
Franciszek Kujawiński
100 uczniów

42 6143264

42 6143264

szkola.gorki@wp.pl

mgr Elżbieta Wojna

42 6143264

42 6143264

Marzena Sobkiewicz

42 6143264

42 6143264

szkola.gorki@wp.pl

Gmina Tuszyn

Kuratorium Oświaty w Łodzi