Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
http://bip.szkolagorki.pl

Stanowiska

Barbara Nawrot-Pietras

dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i techniki

Elżbieta Wojna

społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego i historii

Agnieszka Jach

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anetta Oleksiewicz

nuczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

Czesława Pach

nauczyciel religii

Mirosława Wojna

nauczyciel przyrody, matematyki i informatyki

Katarzyna Wróblewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

Joanna Zajdler

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, bibliotekarz

Bogusław Bereżny

nauczyciel muzyki

Marzenna Sobkiewicz

sekretarz szkoły